Štitnici za fudbal GFRAP

Dok zalihe traju
RSD 5,500

Zaštita za fudbal sadrzi kostobrane, navlaku za kostobrane sa silikonskom zaštitom za tetive, zaštita za stopalo sa štitnicima za puno stopalo odnosno "Ris"